ZALOŽENÍ s.r.o. v osmi bodech

Založení s.r.o. je dnes, na rozdíl od minulých let, vcelku jednoduchá a relativně levná záležitost. Kromě všech potřebných náležitostí, dokladů a smluv musí mít žadatel živnostenské oprávnění, bez kterého společnost nemůže provozovat. Co musí takový zájemce splňovat ke zdárnému a komplexnímu založení s.r.o. zmíníme.

  1. Výběr vhodného názvu společnosti.
  2. Vyhledat a zajistit vhodné sídlo pro podnikání.
  3. Základem je sepsání společenské smlouvy.
  4. Zajistěte si potřebné živnostenské oprávnění.
  5. Na účet složte základní kapitál společnosti.
  6. Do obchodního rejstříku podejte návrh na založení společnosti.
  7. Kontaktujte finanční úřad.
  8. Zařiďte si povinnou datovou schránku.

Výběr vhodného názvu společnosti

Název společnosti je velmi důležitým a odpovědným procesem. Název musí být unikátní, nesmí se shodovat s ostatními. Vymýšlejte pečlivě, název budete používat všude na dokladech, razítku, účtenkách, vizitkách, výkazech, smlouvách a hlavně bude umístěn na Vaší provozovně.

Vyhledat a zajistit vhodné sídlo pro podnikání

Sídlo Vaší firmy může být pronajatá kancelář nebo nemovitost, sídlo můžete mít i ve vlastním domě nebo bytě, případně lze založit i sídlo virtuální. Nezapomeňte na souhlas nájemníka s provozováním Vaší živnosti, přikládáte ho totiž k návrhu na zápis do obchodního rejstříku.

Základem je sepsání společenské smlouvy

Sepsání provádí notář a má tedy formu notářského zápisu. Ten po Vás bude chtít veškeré potřebné informace k jejímu sepsání a poté podá návrh na zápis do obchodního rejstříku.

Zajistěte si potřebné živnostenské oprávnění

Na živnostenském úřadě, si nechte vystavit živnost pro Vaše podnikání. K volné živnosti potřebujete pouze Vaše iniciály, pokud je živnost vázaná musíte doložit i praxi a vzdělání. Lze i pověřit odpovědného zástupce.

Na účet vložte, základní kapitál společnosti

V bance si požádejte o založení účtu. Na účet vložte základní kapitál společnosti, který začíná na 1 Kč.

Do obchodního rejstříku podejte návrh na založení společnosti

Pokud, zakládáte společnost poprvé, doporučujeme se obrátit na notáře, který Vám sepisoval společenskou smlouvu. Ten vše potřebné zařídí za Vás.

Kontaktujte, finanční úřad

Na finančním úřadu musíte poté provést registraci k dani z příjmů právnických osob, případně k dalším. Ten Vám vystaví osvědčení a vydá DIČ.

Jan Zeman

Mohlo by se vám také líbit