Otevřený dopis ministru vnitra Radku Johnovi žádající prošetření zásahu policie proti bohoslužbě v Krupce

 

V Ústí nad Labem dne 14. dubna 2011

 

Vážený pan

Radek J o h n

Ministr

Ministerstvo vnitra České republiky

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7

protokolkm@mvcr.cz

 

Věc: Žádost o přešetření a právní zdůvodnění zásahu Policie ČR proti ekumenické bohoslužbě v Krupce v sobotu 9. dubna 2011

 

Vážený pane ministře,

za organizátory a účastníky ekumenické bohoslužby, která se konala minulou sobotu ve městě Krupka u Ústí nad Labem, Vás žádáme o prošetření a právní zdůvodnění násilného rozehnání uvedeného náboženského shromáždění pořádkovými jednotkami Policie České republiky.

1. Žádáme Vás jmenovitě o řádné právní odůvodnění uvedeného zákroku policie, protože musíme konstatovat, že Policie ČR dosud nepředložila žádné kvalifikované právní stanovisko, na jehož údajnou existenci se před zákrokem odkazovala a nyní odkazuje v médiích s tím, že svůj zákrok tímto údajným stanoviskem vypracovaným Vaším ministerstvem zaštiťuje. Žádáme Vás o předložení tohoto stanoviska, pokud existuje, a o předložení aktuálního právního stanoviska policie a Vašeho resortu k zásahu policie v Krupce.

2. Žádáme Vás o přešetření zákonnosti, kvalifikovanosti, přiměřenosti a efektivity uvedeného zákroku a celkového postupu policie v Krupce a o zveřejnění výsledků tohoto přezkoumání.

3. Žádáme Vás o Vaše politické stanovisko ke správnosti a prospěšnosti současné praxe policejního vymáhání tzv. shromažďovacího zákona, k jeho uplatňování orgány obecní samosprávy a k využívání uvedeného zákona členy a sympatizanty politických hnutí a stran, které inklinují k ideologii nacionálního socialismu (nacismu) při svých tzv. politických shromážděních a pochodech v libovolných ulicích českých měst, při kterých se nezřídka dopouštějí projevů rasové, etnické a národnostní nesnášenlivosti.

4. Žádáme Vás o zveřejnění Vašich preventivních opatření proti skrytým projevům rasové, etnické a národnostní nesnášenlivosti mezi příslušníky Policie ČR a proti jejich napomáhání stranám a hnutím, která sympatizují s neonacistickými myšlenkami.

Tento dopis Vám zároveň zasíláme na výše uvedený e-mail Vašeho kabinetu spolu s videodokumentací a očitými svědectvími účastníků násilně rozehnané bohoslužby v Krupce.

S přáním všeho dobrého Vám a Vašim kolegům na ministerstvu a u policie